Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 315/03 zmieniające harmonogram dochodów i wydatków Budżetu Miasta na 2003 rok

Data podpisania: 2003/05/30

Data wejścia w życie: 2003/05/30


ZARZĄDZENIE Nr 315/03
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 30 maja 2003 r.

zmieniające harmonogram dochodów i wydatków Budżetu Miasta na 2003 rok

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391 i Nr 65, poz.594).

zarządzam, co następuje

§ 1

Załączniki Nr 1 i Nr 2 Zarządzenia Nr 163/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 04 kwietnia 2003 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków Budżetu Miasta na 2003 rok (zm. Zarządzenie Nr 194/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 09 kwietnia 2003 r., Zarządzenie Nr 236/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 kwietnia 2003 r., Zarządzenie Nr 242b/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29 kwietnia 2003 r., Zarządzenie Nr 267/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 maja 2003 r.), otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom (Kierownikom) właściwych Wydziałów (Biur).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Marian Jurczyk


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/10, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/10 14:26:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/10 14:26:17 nowa pozycja