Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 19/03 zmieniające harmonogram dochodów i wydatków Budżetu Miasta na 2003 rok

Data podpisania: 2003/01/22

Data wejścia w życie: 2003/01/22


ZARZĄDZENIE Nr 19/03
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 22 stycznia 2003 r.

zmieniające harmonogram dochodów i wydatków Budżetu Miasta na 2003 rok

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz.1014, zmiany: z 1999 r.: Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz. 1255 ; z 2000 r.: Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315; z 2001 r.: Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz.1368, Nr 145 poz. 1623 z 2002 r.: Nr 41 poz. 363 i poz. 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 156 poz. 1300, Nr 200 poz. 1685, Nr 213 poz. 1802, Nr 214 poz. 1806, Nr 216 poz. 1824), w związku z art. 99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz.U. Nr 113 poz. 984, Nr 127 poz. 1089, Nr 214
poz. 1806).

zarządzam, co następuje

§ 1

Zmienia się załącznik Nr 2 Zarządzenia Nr 324/02 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków Budżetu Miasta na 2003 rok, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom (Kierownikom) właściwych Wydziałów (Biur).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Marian Jurczyk


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/10, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/10 12:50:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/10 12:50:19 nowa pozycja