Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 194/03 zmieniające harmonogram dochodów i wydatków Budżetu Miasta na 2003 rok

Data podpisania: 2003/04/09

Data wejścia w życie: 2003/04/09


ZARZĄDZENIE Nr 194/03
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 9 kwietnia 2003 r.

zmieniające harmonogram dochodów i wydatków Budżetu Miasta na 2003 rok

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148).

zarządzam, co następuje:

§ 1

Załączniki Nr 1 i Nr 2 Zarządzenia Nr 163/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 04 kwietnia 2003 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków Budżetu Miasta na 2003 rok otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom (Kierownikom) właściwych Wydziałów (Biur).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Marian Jurczyk


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/10, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/10 13:44:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/10 13:44:14 nowa pozycja