Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 415/03 w sprawie zmian w budżecie miasta i układu wykonawczego na 2003 rok

Data podpisania: 2003/07/22

Data wejścia w życie: 2003/07/22


ZARZĄDZENIE NR 415/03
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 22 lipca 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i układu wykonawczego na 2003 rok

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148; Nr 45 poz.39, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz. 874) oraz § 16 ust.1 uchwały Nr III/52/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie budżetu Miasta na 2003 rok) zarządzam,co następuje:

§ 1.Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków budżetowych Miasta Szczecina na 2003 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.Ustalam układ wykonawczy do zmian określonych w § 1 zarządzenia, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 09:15:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 09:15:46 nowa pozycja