Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 402/03 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2003 r.

Data podpisania: 2003/07/15

Data wejścia w życie: 2003/07/15


ZARZĄDZENIE NR 402/03
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 15 lipca 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2003 r.

Na podstawie art. 128 ust 1 pkt 1 oraz art 126 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96 poz.874)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta na rok 2003 o kwotę
1 836 720 zł
z tego:

1) zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań własnych o kwotę
679 384 zł
2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1 157 336 zł
w tym:

- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
112 520 zł

§ 2

Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków majątkowych Miasta Szczecina na 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załącznikach Nr Nr 2 i 3.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta
Marian Jurczyk


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 08:54:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 08:54:38 nowa pozycja