Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 532/03 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr IX/173/03 z dnia 22.09.2003r.

Data podpisania: 2003/09/30

Data wejścia w życie: 2003/09/30


ZARZĄDZENIE NR 532/03
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 30 września 2003 r.

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr IX/173/03 z dnia 22.09.2003r.

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz. 874) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam układ wykonawczy do uchwały Nr IX/173/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 września 2003 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2003 r., zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2 i 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta
Marian Jurczyk


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 12:07:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 12:07:21 nowa pozycja