Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 74953344

Aktualna strona: 73174

Wydrukowano: 0

Projekty uchwał do opiniowania

Nr projektu Projektodawca Tytuł
261/19   Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta   upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumień z Powiatem Polickim, dotyczących realizacji projektu pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin”  
260/19   Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta   podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie  
259/19   Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta   określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Szczecin  
258/19   Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta   zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023  
257/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne  
256/19   Piotr Krzystek - Prezydent Miasta   zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok  
255/19   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo - Grabowo, Stocznie” w Szczecinie  
254/19   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Brama Portowa 3” w Szczecinie  
253/19   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie  
252/19   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta   uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Rodła” w Szczecinie  
251/19   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Plac Zawiszy Czarnego” w Szczecinie  
250/19   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Św. Kingi” w Szczecinie  
249/19   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Rolna” w Szczecinie  
248/19   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Jana Chryzostoma Paska ” w Szczecinie  
247/19   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Mazowiecka” w Szczecinie  
246/19   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta   wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych  
245/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 6 w Szczecinie oraz dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Centrum Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego  
244/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 5 w Szczecinie oraz dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Ośrodek Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego  
243/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 2 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektryczno–Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego  
242/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Centrum Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego  
241/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 1 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego  
240/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Zawodowego nr 6 w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie  
239/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 4 w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego  
238/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3  
237/19   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta   wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie  
236/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin  
235/19   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta   zaliczenia drogi łączącej ulicę Walecznych z ulicą Jasną w rejonie pętli tramwajowo-autobusowej „Turkusowa" do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin  
234/19   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta   pozbawienia kategorii dróg gminnych odcinków ulicy Przyszłości oraz ulicy Pyrzyckiej na terenie Gminy Miasto Szczecin  
233/19   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta   - zmiany przebiegu ulicy Łowieckiej zaliczonej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin  
232/19   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta   pozbawienia części ulicy Aleksandra Fredry kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania  
231/19   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta   podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie  
230/19   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta   wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Południowej - działka nr 1/7 z obrębu ewidencyjnego 2150 Szczecin–Pogodno  
229/19   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta   wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ustowskiej 35, stanowiącej działkę nr 47/2 o powierzchni 799 m2, z obrębu 1073, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym  
228/19   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta   wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie przy ulicy Studziennej - działka nr 31 z obrębu ewidencyjnego nr 3033  

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin