Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 76616617

Aktualna strona: 73708

Wydrukowano: 0

Projekty uchwał do opiniowania

Nr projektu Projektodawca Tytuł
341/19   Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności   nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park im. Fryderyka Chopina)  
340/19   Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności   nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Ofiar Grudnia 1970 r.)  
339/19   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta   wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin a Gminą Police porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych  
338/19   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta   uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody  
337/19   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta   wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Karola Marcinkowskiego  
336/19   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta   wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Klonowica – oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/23 z obrębu 2058  
335/19   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta   wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Działkowej 21  
334/19   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta   wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych  
333/19   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta   wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetragowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej -ul. Jerzego Zimowskiego na rzecz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  
332/19   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta   wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich nr 115, 115a, 116, 116a, 116b, 117, 117a i 118 i niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jarzębinowej  
331/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie  
330/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   wyłączenia Centrum Kształcenia Zawodowego nr 6 w Szczecinie z Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie i jego likwidacji  
329/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi  
328/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi  
327/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi  
326/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące  
325/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Zawodowego nr 1 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, w pięcioletnie technikum  
324/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie w pięcioletnie technikum  
323/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Samochodowego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, w pięcioletnie technikum  
322/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Organizacji i Zarządzania w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, w pięcioletnie technikum  
321/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Ogrodniczego w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, w pięcioletnie technikum  
320/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Morskiego i Politechnicznego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w pięcioletnie technikum  
319/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Łączności w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, w pięcioletnie technikum  
318/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Kształtowania Środowiska w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, w pięcioletnie technikum  
317/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Gastronomiczno–Hotelarskiego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, w pięcioletnie technikum  
316/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Energetyczno–Transportowego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie, w pięcioletnie technikum  
315/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Ekonomicznego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Szczecinie w pięcioletnie technikum  
314/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Elektryczno–Elektronicznego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektryczno–Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie, w pięcioletnie technikum  
313/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XXVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Słabosłyszących w Szczecinie, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące specjalne  
312/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XXIV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące specjalne  
311/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 2 Szczecinie, wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych  
310/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące  
309/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące  
308/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące  
307/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi  
306/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Olimpijczyków Polskich w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące  
305/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące  
304/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące  
303/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi  
302/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi  
301/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące   
300/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące  
299/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące  
298/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące  
297/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej–Curie w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące  
296/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   nadania Statutu Domowi Kultury „Krzemień” w Szczecinie  
295/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   utworzenia Domu Kultury „Krzemień” w Szczecinie  
294/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie  
293/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą: „Trafostacja Sztuki” w Szczecinie  
292/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie  
291/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek „Pleciuga” w Szczecinie  
290/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej  
289/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie  
288/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie  
287/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie  
286/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Słowianin” w Szczecinie  
285/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „13 Muz” w Szczecinie  
284/19   Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta   zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  
283/19   Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta   zasad zbycia, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Gmina Miasto Szczecin jest podmiotem tworzącym  
282/19   Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta   zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin  
281/19   Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta   przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2019-2022  
280/19   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Potulicka 6” w Szczecinie  
279/19   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Somosierry 2” w Szczecinie  
278/19   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Osiedle Przyjaźni” w Szczecinie  
277/19   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - E. Plater - kościół 2” w Szczecinie  
276/19   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Krakowska 3” w Szczecinie  
275/19   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – plaża 3” w Szczecinie  
274/19   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta   lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Miasto Szczecin  
273/19   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta   wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości  
272/19   Piotr Krzystek - Prezydent Miasta   podatku od środków transportowych  
271/19   Piotr Krzystek - Prezydent Miasta   stawek podatku od nieruchomości  

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin