Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2011 r.

Zarządzenie nr 201/11 w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2011 rok

Data podpisania: 2011/04/29

Data wejścia w życie: 2011/04/29


Zarządzenie Nr 201/11
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2011 rok


    Na podstawie art. 257, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726) oraz § 17 uchwały Nr IV/42/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2011 rok zarządzam, co następuje:


§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków budżetowych Miasta Szczecin na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom/Kierownikom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                  Prezydent Miasta
                                                                                                     Piotr Krzystek

 


udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2011/04/29, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2011/05/09 14:46:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2011/05/09 14:46:23 nowa pozycja