Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2011 r.

Zarządzenie nr 380/11 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr X/193/11 z dnia

Data podpisania: 2011/07/29

Data wejścia w życie: 2011/07/29


Zarządzenie Nr 380/11
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 lipca 2011 r.

 

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr X/193/11 z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2011 rok.


Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam układ wykonawczy do uchwały Nr X/193/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2011 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 – Nr 4 do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom/Kierownikom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 2 i Nr 4.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT MIASTA

Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2011/07/29, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Agnieszka Pawłowska, dnia: 2011/08/11 09:57:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Pawłowska 2011/08/11 09:57:21 modyfikacja wartości
Agnieszka Pawłowska 2011/08/11 09:27:17 modyfikacja wartości
Agnieszka Pawłowska 2011/08/11 09:26:06 modyfikacja wartości
Agnieszka Pawłowska 2011/08/11 09:20:01 modyfikacja wartości
Agnieszka Pawłowska 2011/08/09 14:33:54 modyfikacja wartości
Agnieszka Pawłowska 2011/08/09 14:33:37 modyfikacja wartości
Agnieszka Pawłowska 2011/08/09 14:32:15 modyfikacja wartości
Agnieszka Pawłowska 2011/08/09 14:19:31 nowa pozycja