Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2011 r.

Zarządzenie nr 379/11 w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2011 rok

Data podpisania: 2011/07/29

Data wejścia w życie: 2011/07/29


Zarządzenie Nr 379/11

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 29 lipca 2011 r.

 

 

w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2011 rok

 

 

Na podstawie art. 257, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726) oraz § 17 uchwały Nr IV/42/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2011 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków budżetowych MiastaSzczecin na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3.Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom/Kierownikom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZYDENT MIASTA

Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2011/07/29, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Agnieszka Pawłowska, dnia: 2011/08/11 09:55:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Pawłowska 2011/08/11 09:55:53 modyfikacja wartości
Agnieszka Pawłowska 2011/08/11 09:52:45 modyfikacja wartości
Agnieszka Pawłowska 2011/08/11 09:50:46 modyfikacja wartości
Agnieszka Pawłowska 2011/08/11 09:50:21 modyfikacja wartości
Agnieszka Pawłowska 2011/08/09 14:04:25 modyfikacja wartości
Agnieszka Pawłowska 2011/08/09 14:03:59 modyfikacja wartości
Agnieszka Pawłowska 2011/08/09 13:53:30 modyfikacja wartości
Agnieszka Pawłowska 2011/08/09 13:46:42 modyfikacja wartości
Agnieszka Pawłowska 2011/08/09 13:41:06 modyfikacja wartości
Agnieszka Pawłowska 2011/08/09 13:36:46 nowa pozycja