Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2011 r.

Zarządzenie nr 509/11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data podpisania: 2011/10/20

Data wejścia w życie: 2011/10/20


Zadaniem Komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Dokończenie zadania pn.: „Przebudowa zespołu boisk Szkolnych wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną, budowa murowanego budynku szatniowo-sanitarnego, budowa oświetlenia terenu, a także likwidacja istniejącego tarasu przy wewnętrznym dziedzińcu, ogrodzenie terenu działki dla potrzeb działki użytkowej przez Szkołę Podstawową nr 53 przy ul. Budzysza-Wosia 8/9 w Szczecinie” polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej i wykonaniu robót budowlanych.


udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2011/10/25, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Marek Chrzanowski, dnia: 2011/10/25 09:03:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marek Chrzanowski 2011/10/25 09:03:28 nowa pozycja