Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Stanowiska Rady Miasta VII kadencji

Pełny Nr Uchwały: XX/7/16

Data uchwalenia: 2016/06/21

Typ Aktu prawnego:  Stanowisko Rady Miasta 


w sprawie zmian w Ustawie o samorządzie gminnym


STANOWISKO Nr 7/16
Rady Miasta Szczecin
z dnia 21 czerwca 2016 r.


w sprawie zmian w Ustawie o samorządzie gminnym

Rada Miasta Szczecin zwraca się do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o skierowanie do prac w komisjach sejmowych stanowiska w sprawie zmiany Ustawy o samorządzie gminnym poprzez wprowadzenie ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego gminy z mandatem radnego organu pomocniczego jednostek samorządu terytorialnego.

Obecny stan prawny nakłada na radnego gminy, w artykule 25b Ustawy o samorządzie gminnym zakaz łączenia mandatu radnego z mandatem posła lub senatora; wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody; członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto nie można być jednocześnie radnym i wójtem lub jego zastępcą o czym stanowi artykuł 27 punkt 2 przedmiotowej ustawy.

Artykuł 25b Ustawy o samorządzie gminnym nie zakazuje łączenia mandatu radnego z mandatem radnego organu pomocniczego jednostki samorządu terytorialnego. Konsekwencją powyższego stanu rzeczy jest łączenie obu wymienionych wyżej funkcji, co prowadzi do szeregu wątpliwości natury prawnej i etycznej. Ich źródłem jest m.in. obawa wystąpienia konfliktu interesów w przypadku łączenia mandatów w obu tych organach.

Radny gminy powinien działać, kierując się dobrem całej gminy, a nie pojedynczej dzielnicy bądź osiedla, co przy łączeniu obu wymienionych wyżej funkcji prowadzić może do sytuacji w której radny gminy będzie kierował się wyłącznie dobrem osiedla bądź dzielnicy w której jest radnym, niekoniecznie tożsamym z dobrem całej gminy.

Wprowadzenie proponowanych regulacji obejmie radnych gminnych oraz radnych organów pomocniczych jednostek samorządowych. Ustawowy zakaz łączenie mandatu radnego gminy z mandatem radnego organu pomocniczego jednostki samorządu terytorialnego wpłynie pozytywnie na jakość pełnionego mandatu, wyeliminuje wątpliwości natury etycznej i prawnej oraz zahamuje negatywny trend upolitycznienia najniższego szczebla samorządu terytorialnego, jakimi są organy pomocnicze jednostek samorządu terytorialnego.


Łukasz Tyszler
Przewodniczący Rady Miasta Szczecinudostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2016/09/06, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2016/09/06 12:59:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2016/09/06 12:59:21 nowa pozycja