Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Stanowiska Rady Miasta VII kadencji

Pełny Nr Uchwały: XXXIV/14/17

Data uchwalenia: 2017/10/17

Typ Aktu prawnego:  Stanowisko Rady Miasta 


w sprawie bulwarów przy Wałach Chrobrego i Łasztowni


STANOWISKO NR 14/17
Rady Miasta Szczecin
z dnia 17 października 2017 r.

Działając w oparciu o przyjętą i obowiązującą Strategię Rozwoju Miasta Szczecina, a także odpowiadając na oczekiwania szczecinian, Rada Miasta Szczecin popiera działania prowadzone przez Prezydenta Miasta w sprawie umożliwienia zagospodarowania przez Miasto Szczecin Bulwaru Chrobrego i Nabrzeża Wieleckiego, a także terenów leżących na wyspie Łasztownia, pozostających we władaniu kontrolowanej przez Skarb Państwa, Spółki "Gryf Nieruchomości".

Tym samym, jako radni miejscy apelujemy do Pani Beaty Szydło - Prezesa Rady Ministrów, do Pana Marka Gróbarczyka - Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Pana Andrzeja Adamczyka - Ministra Infrastruktury i Budownictwa, o ponowne rozpatrzenie wniosków w sprawie transakcji umożliwiających przejęcie władania nad ww. nieruchomościami przez Gminę Miasto Szczecin.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku w sprawie sprzedaży przez Spółkę Żegluga Polska S.A. (podmiot zależny od Polskiej Żeglugi Morskiej - kontrolowanej przez Skarb Państwa) 45.530 udziałów w Spółce Polsteam-Żegluga Szczecińska Sp. z o.o., stanowiących 51% jej kapitału zakładowego, na rzecz drugiego udziałowca - jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. Polsteam-Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. figuruje w księdze wieczystej, jako wieczysty użytkownik reprezentacyjnych nabrzeży Szczecina, tj. Nabrzeża Wieleckiego i Bulwaru Chrobrego. Spółka nie dysponuje wystarczającym majątkiem oraz nie generuje przychodów, umożliwiających przeprowadzenie kompleksowego remontu ww. nabrzeży i doprowadzenie ich do stanu, w jakim znajdują się pozostałe nabrzeża, administrowane przez Spółkę Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.

Wnosimy także o ponowną analizę i zmianę decyzji wskazanej w stanowisku Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wyrażonego pismem Sekretarza Stanu - Pana Kazimierza Smolińskiego, znak: BM.IV.0110.66.2017.KM z dnia 28 września 2017 r., w którym poinformowano nas o braku planów dotyczących przekazania na rzecz jednostek samorządu terytorialnego udziałów w Spółce „Gryf Nieruchomości Sp. z o.o." Rada Miasta Szczecin wyraża zdziwienie takim stanowiskiem, gdyż stanowi ono zaprzeczenie uzgodnień prowadzonych przez ostatnie lata. Stanowisko rządu w praktyce blokuje lub odwleka w czasie możliwość wdrażania ambitnych planów rozwoju tego obszaru naszego miasta. Gmina Miasto Szczecin składając w 2015 roku do Ministra Skarbu Państwa wniosek o komunalizację Spółki „Gryf Nieruchomości" Sp. z o.o. oraz uzupełniając go w kolejnych miesiącach o oczekiwane dokumenty wypełniła wszystkie przesłanki do jego pozytywnego rozpatrzenia.

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące zarządzania mieniem państwowym, które umożliwiają przekazanie nieodpłatne udziałów kapitału zakładowego Spółki Skarbu Państwa, prosimy o wyrażenie zgody na przekazanie wymienionych nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy Miasto Szczecin w wysokości 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki „Gryf Nieruchomości" Sp. z o.o.

Mając na uwadze powyższe, Rada Miasta Szczecin zwraca się z prośbą o ponowne przeanalizowanie przedmiotowych spraw i doprowadzenie do sfinalizowania transakcji, które leżą w interesie społeczności Miasta Szczecin.


Mariusz Bagiński
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
 udostępnił: , wytworzono: 2017/10/19, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2017/10/19 09:37:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2017/10/19 09:37:15 nowa pozycja