Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Stanowiska Rady Miasta VII kadencji

Pełny Nr Uchwały: XXXVIII/16/18

Data uchwalenia: 2018/02/27

Typ Aktu prawnego:  Stanowisko Rady Miasta 


w sprawie wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości


STANOWISKO NR 16/18
Rady Miasta Szczecin
z dnia 27 lutego 2018 r.


w sprawie wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Rada Miasta Szczecin w roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości niniejszym stanowiskiem inicjuje budowę pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Józef Piłsudski (1867 - 1935) już w latach wczesnej młodości zaangażował się w walkę przeciwko rosyjskiej dominacji, za co zapłacił zesłaniem na Syberię (1887-1892). Gdy odzyskał wolność, kontynuował działalność opozycyjną w szeregach Polskiej Partii Socjalistycznej, gdzie zorganizował sekcję wojskową.

W jego wizji politycznej drogą do odzyskania przez Polskę niepodległości była taktyczna współpraca z Niemcami i Austro – Węgrami. W jej ramach dowodził zalążkiem polskiej armii – Legiony Polskie, które miały walczyć u boku oddziałów państw centralnych w trakcie I wojny światowej.

Jako inspirator tzw. kryzysu przysięgowego (odmowa złożenia przysięgi na wierność państwom centralnym przez żołnierzy Legionów Polskich), został osadzony w Magdeburgu (1917 – 1918). Wydarzenie to wzmocniło autorytet moralny Piłsudskiego, który stał się symbolem walki z mocarstwami rozbiorowymi i zyskał miano "ojca niepodległej Polski".

Po odzyskaniu wolności uzyskał tytuł naczelnego dowódcy wojsk i Naczelnika Państwa, które to funkcje sprawował do 1922 r. W marcu 1920 r. mianowany Marszalkiem Polski. Uważany jest za sprawcę tzw. cudu nad Wisłą, który w sierpniu 1920 r. powstrzymał marsz wojsk sowieckich na zachód, zabiegał o odtworzenie Polski w jej granicach przedrozbiorowych, będąc pomysłodawcą utworzenia unii federalnej z Ukrainą, Litwą i Białorusią.

W roku 1923 Marszałek wycofał się z czynnego życia politycznego i osiadł w Sulejówku pod Warszawą, gdzie oddał się pracy literackiej.

Sytuacja panująca w kraju zmusiła go do ponownego wkroczenia na arenę polityczną w maju 1926 r. Za cel obrał sobie wtedy uzdrowienie życia politycznego i gospodarczego. Niepokoje społeczne, rosnąca liczba bezrobotnych i kryzys gospodarczy spowodowały, że Piłsudski, cieszący się ogromnym poparciem i poważaniem społeczeństwa, doprowadził do ustąpienia zarówno rządu Witosa jak i gabinetu prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Nie przyjął jednak nominacji na ten urząd, objął natomiast tekę ministra spraw wojskowych, przewodniczącego Rady Wojennej i generalnego inspektora Sił Zbrojnych. Sprawował również dwukrotnie urząd premiera - w latach 1926 - 1928 i 1930).

W polityce zagranicznej dążył do utrzymania dobrych stosunków z ZSRR (pakt o nieagresji z roku 1932) i Niemcami (1934). Obie umowy miały wzmocnić pozycję Polski wobec naszych sojuszników i sąsiadów.

Jego postawa życiowa i niezłomność w walce o niepodległość naszej ojczyzny, a następnie umacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, stanowią wzór postawy patriotycznej. Był bez wątpienia człowiekiem wielkiego formatu, pozostając przy tym skromnym i ludzkim.

Rada Miasta zwraca się do Prezydenta o podjęcie wspólnych działań, mających na celu wytypowanie godnej lokalizacji monumentu oraz dokonanie zmian w budżecie miasta, umożliwiających sfinansowanie projektu i budowy pomnika.

Stefania Biernat
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin
 


Załączniki:


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2018/03/02, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2018/03/02 15:01:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2018/03/02 15:01:13 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2018/03/02 11:02:32 nowa pozycja