Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Stanowiska Rady Miasta VII kadencji

Pełny Nr Uchwały: XXVIII/12/17

Data uchwalenia: 2017/03/28

Typ Aktu prawnego:  Stanowisko Rady Miasta 


w sprawie samorządu terytorialnego


STANOWISKO NR 12/17
Rady Miasta Szczecin
z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie samorządu terytorialnego

Zaniepokojona doniesieniami o podważaniu przez większość parlamentarną sprawującą realną władzę w Polsce 27-letnich dokonań samorządu terytorialnego Rada Miasta Szczecin oświadcza, co następuje:

  • ­Samorządność jest podstawą funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego.
  • ­Reformy samorządowe z 1990 i 1999 roku stworzyły w Polsce podstawy prawne pozwalające obywatelom stać się podmiotem w lokalnym zarządzaniu.
  • ­Analiza osiągnięć wszystkich polskich samorządów w sposób jednoznaczny wskazuje, że tylko decentralizacja władzy poprzez uaktywnienie mieszkańców, pozwala odnosić nienotowane dotychczas sukcesy.
  • ­Niezbędny dla rozwoju demokracji w naszym kraju aktywny wzrost organizacji pozarządowych był i jest możliwy tylko poprzez istnienie wspierającego, silnego samorządu.
  • ­Samorząd terytorialny to również płaszczyzna ciągłego dialogu społecznego, prowadzącego do wypracowania najkorzystniejszych dla społeczności lokalnej rozwiązań.
  • Radni samorządowi stanowią najlepszą lokalną kontrolę społeczną dla władzy wykonawczej.

Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Miasta Szczecin z całą mocą domaga się w imieniu reprezentowanych przez siebie mieszkańców respektowania przez rządzących praw, które gwarantują Polakom możliwość demokratycznego wyboru władz samorządowych.

Żądamy zachowania biernego prawa wyborczego, w myśl zasady, że prawo nie może działać wstecz.

Żądamy zachowania zasady wyboru prezydenta, burmistrza i wójta w dwóch turach, jeżeli jedna tura nie wskaże zwycięzcy (powinien on uzyskać poparcie ponad 50% głosujących).

Domagamy się zachowania „świętej zasady tajności głosowania", tak, aby głosujący nie czuł się skrępowany i przestraszony śledzącymi go kamerami, umiejscowionymi w różnych miejscach lokali wyborczych.

Sukces Rzeczpospolitej Polskiej jest nierozłącznie związany z sukcesem polskiego samorządu terytorialnego. Dlatego jako reprezentanci mieszkańców Szczecina apelujemy do posłów i senatorów Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej o uszanowanie naszego głosu.

 

Mariusz Bagiński
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
 


Załączniki:


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2017/03/31, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2017/03/31 08:55:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2017/03/31 08:55:35 nowa pozycja