Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Stanowiska Rady Miasta VII kadencji

Pełny Nr Uchwały: XX/6/16

Data uchwalenia: 2016/06/21

Typ Aktu prawnego:  Stanowisko Rady Miasta 


w sprawie obchodów XXXV rocznicy Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego


STANOWISKO Nr 6/16
Rady Miasta Szczecin
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie obchodów XXXV rocznicy Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego

Sierpniowy zryw społeczeństwa polskiego z roku 1980. który dał początek "Solidarności", to unikalne zjawisko w skali światowej. Panujące wówczas wśród Polaków poczucie więzi i solidarności wynikało w dużej mierze z wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Ojczyźnie w czerwcu 1979 roku.

Na szczególne wyróżnienie zasługują wszyscy Ci zaangażowani w budowanie struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ."Solidarność", który stał się w latach 1980-1981 jedynym demokratycznym podmiotem w Polsce, mogącym wpływać na losy kraju. Bardzo ważną rolę w tym czasie odgrywali działacze NSZZ "Solidarność" Regionu Pomorza Zachodniego, regionu w którym narodziła się SOLIDARNOŚĆ. Panująca w tamtych miesiącach rozwaga i atmosfera wzajemnego szacunku dawała nadzieję na trwałe, chociaż częściowe, zmiany w Polsce.

Wyjątkowo doniosłym wydarzeniem było Walne Zebranie Delegatów NSZZ ."Solidarność" Pomorza Zachodniego, którego I tura odbyła się w Szczecinie w dniach 5-7 czerwca 1981 roku. Uczestniczyło w nim 467 delegatów. To tam. wśród delegatów wywodzących się niemal ze wszystkich zakładów pracy regionu rodziła się szczecińska demokracja. Z grona tego zgromadzenia wyłonili się później Ci. którzy podjęli trud budowania polskiej demokracji.

W XXXV rocznicę tamtego Walnego Zebrania Delegatów "Solidarności". Rada Miasta Szczecin wyraża uznanie i pragnie podkreślić wagę owego wydarzenia dla budowy polskiej tożsamości Szczecina, dla budowy wspólnoty mieszkańców miasta i regionu. "Solidarność" dała przykład jak w sposób pokojowy można dokonać zmiany systemu totalitarnego jakim by! komunizm na lad demokratyczny, jak można łączyć ludzi dla wspólnego dobra, jakim jest Polska.

Równocześnie Rada Miasta Szczecin z wielkim szacunkiem odnosi się do inicjatywy działaczy Solidarności z lat 80-tych oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, którzy podjęli się organizacji obchodów tej ważnej Rocznicy. Wybrane miejsce na główne uroczystości - historyczna Świetlica byłej Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, to wyjątkowo trafna decyzja. W tej Świetlicy podejmowane były ważne, dla naszego miasta i regionu, decyzje. Spotkanie delegatów regionalnej "Solidarności" w tym miejscu będzie symbolem jedności i pamięci o tamtych dniach.

Łukasz Tyszler
Przewodniczący Rady Miasta Szczecinudostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2016/09/06, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2016/09/06 12:57:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2016/09/06 12:57:04 nowa pozycja