Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Konkursy

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO - PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II I KWATRAŁÓW PRZYLEGŁYCH W REJONIE PLACU LOTNIKÓW I PLACU ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W SZCZECINIE


 GALERIA PRAC KONKURSOWYCH

Szanowni Państwo,

Wydział Rozwoju Miasta pragnie poinformować o wynikach Konkursu na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania Alei Papieża Jana Pawła II i zabudowy kwartałów przyległych w rejonie Placu Lotników i Placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie.

Nagrody oraz wyróżnienia otrzymują:

NAGRODA I o watrości 40 000,00 zł.

praca nr 2 - Pracownia Projektowa QBATURA Joanna Grzybowska, Stargard Szczeciński.
Praca nr 2 otrzymała I nagrodę za najlepsze równoważenie wysokiej jakości przestrzeni publicznej i odpowiednich standardów zamieszkania w Śródmieściu oraz udaną próbę powiązania promenadowych ciągów pieszych w al. Papieża Jana Pawła II ze Starym Miastem.

NAGRODA II o wartości 30 000,00 zł.

praca nr 4 - Marcin Sutkowski, Szczecin.
Praca nr 4 uzyskała II nagrodę za wytworzenie nowej jakości w przestrzeni miasta poprzez cofnięcie zabudowy w głąb kwartału A i stworzenie przestrzeni miejskiej na zamknięciu Placu Żołnierza Polskiego.

NAGRODA III o wartości 20 000,00 zł.

praca nr 15 - Bartosz Warzecha Studio, Świeszyno.
Praca nr 15 uzyskała III nagrodę za czytelne ukształtowanie i uporządkowanie przestrzeni od strony Placu Żołnierza Polskiego z wytworzeniem na zamknięciu Alei Papieża Jana Pawła II obniżonego placu publicznego. 

TRZY WYRÓŻNIENIA w wysokości po 5 000,00 zł.

praca nr 1 - SIEBIESIUK ARCHITECTS Mirosław Siebiesiuk, Białystok.
Praca nr 1 otrzymała wyróżnienie za klarowną kompozycję wnętrza promenady - placu w al. Papieża Jan Pawła II, podkreśloną zarówno w posadzce jak i w zagospodarowaniu elementami małej architektury, utrzymanymi w konwencji stylistycznej całości.

praca nr 14 2MA Pracownia Architektoniczna Michał Małolepszy; Tomasz Sachanowicz, Szczecin.
Praca nr 14 otrzymała wyróżnienie za interesującą propozycję wprowadzenia zabudowy kubaturowej do wnętrza promenady al. Papieża Jana Pawła II w sposób nie zakłócający otwartości tej przestrzeni oraz stworzenie atraktora zwiększającego intensywność  jej wykorzystania.

praca nr 8 – Biuro Architektoniczne ARCHI – DEA, Łódź.
Praca nr 8 uzyskała wyróżnienie za próbę identyfikacji miejsca poprzez wprowadzenie indywidualnej przestrzennej formy na przecięciu osi kompozycyjnych stanowiącej powiązanie ciągów pieszych i przestrzeni publicznych.

Opinie i uzasadnienia do prac nagrodzonych i wyróznionych.

Wnioski i zalecenia Sądu Konkursowego


Zapraszamy również do obejrzenia wystawy pokonkursowej w terminie 14 - 23 grudnia 2011r. w Gmachu Głównym Muzeum Narowowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3. Wystawa będzie czynna w godzinach otwarcia Muzeum Narodowego:
wt. - pt. 10.00 - 18.00
sob. - ndz. 10.00 - 16.00
Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Odbiór prac nienagrodzonych i niewyróżnionych możliwy będzie w terminie do 1 miesiąca od zakończenia wystawy prac konkursowych tj. od 27.12.2011r. do 27.01.2012r. za okazaniem pokwitowania złożenia pracy po uprzednim ustaleniu dokładnego terminu z Sekretarzem organizacyjnym konkursu - Danuta Monika Romanowicz tel. 091 42 45 562. Zgodnie z Regulaminem konkursu, jesli Uczestnik konkursu nie odbierze złożonej przez siebie pracy w wyznaczonym terminie, Organizator Konkursu będzie uprawniony do jej zniszczenia.


...................................................................

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na rozstrzygnięcie ogólnopolskiego, otwartego Konkursu na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania Alei Papieża Jana Pawła II i zabudowy kwartałów przyległych w rejonie Placu Lotników i Placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie, które odbędzie się w środę, dnia 14.12.2011r. o godzinie 12:00 w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3.

Jednocześnie informujemy, że po uroczystym rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się wernisaż prac konkursowych na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania Alei Papieża Jana Pawła II i zabudowy kwartałów przyległych w rejonie Placu Lotników i Placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie.

Wystawa prac konkursowych będzie dostępna dla odwiedzających do dnia 23.12.2011r w godzinach otwarcia Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

 

....................................................

Szanowni Państwo,

przypominamy o składaniu prac do  „Konkursu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania Alei Papieża Jana Pawła II i zabudowy kwartałów przyległych w rejonie Placu Lotników i Placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie".  

Zgodnie z Regulaminem konkursu prace można składać do 07.12.2011 r. do 15:30

(w przypadku przesyłki pocztowej liczy się termin dostarczenia jej do Organizatora konkursu).

 

...................................................................................

Szanowni Państwo,

przypominamy o możliwości składania anonimowych pytań do Regulaminu „Konkursu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania Alei Papieża Jana Pawła II i zabudowy kwartałów przyległych w rejonie Placu Lotników i Placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie".  

Pytania zgodnie z Regulaminem konkursu powinny być składane drogą elektroniczną na adres dromanow@um.szczecin.pl


Zgodnie z Regulaminem konkursu pytania można składać do 14.10.2011 r., natomiast odpowiedzi na zadane przez Uczestników konkursu pytania zostaną udzielone do dnia 18.10.2011 r. i zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu www.szczecin.pl/konkursy.

 

.............................................................................................................

Szczecin: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO - PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II I ZABUDOWY KWARTAŁÓW PRZYLEGŁYCH W REJONIE PLACU LOTNIKÓW I PLACU ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W SZCZECINIE
Numer ogłoszenia BZP: 287438 - 2011; data zamieszczenia: 14.09.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o konkursie.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 286220 - 2011 data 13.09.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Szczecin
Wydział Rozwoju Miasta
pl. Armii Krajowej 1
70-465 Szczecin
woj. zachodniopomorskie
tel. 91 424 58 19, fax. 91 424 58 20.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.2).

W ogłoszeniu jest:
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 26.09.2011, godzina 15:30
Miejsce:
Wydział Rozwoju Miasta
Urząd Miasta Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
pok. nr 404 (wejście od ul. Odrowąża, w dniach pn. - pt. w godz. 8:00 - 15:30).

W ogłoszeniu powinno być:
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data:26.09.2011, godzina 15:30
Miejsce:
GMINA MIASTO SZCZECIN
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA
URZĄD MIASTA SZCZECIN
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
W przypadku składania wniosku osobiście należy go dostarczyć pod adres:
Biuro Obsługi Interesantów
Urząd Miasta Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
czynne codziennie w godzinach: 7:30-16:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.3).

W ogłoszeniu jest:
Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: Do dnia 07/12/2011 do godz. 15:30 (w przypadku przesyłki pocztowej liczy się termin dostarczenia jej do Organizatora konkursu).
Miejsce:
Wydział Rozwoju Miasta
Urząd Miasta Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
pok. nr 404 (wejście od ul. Odrowąża, w dniach pn. - pt. w godz. 8:00 - 15:30).

W ogłoszeniu powinno być:
Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: Do dnia 07/12/2011 do godz. 15:30 (w przypadku przesyłki pocztowej liczy się termin dostarczenia jej do Organizatora konkursu).
Miejsce:
Wydział Rozwoju Miasta
Urząd Miasta Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
pok. nr 411b (SEKRETARIAT)
IV piętro, wejście od ulicy Odrowąża, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30
(Prace konkursowe należy złożyć osobiście lub dostarczyć przesyłką kurierską).

 

 


 

 

Szczecin: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO - PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II I ZABUDOWY KWARTAŁÓW PRZYLEGŁYCH W REJONIE PLACU LOTNIKÓW I PLACU ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W SZCZECINIE

Numer ogłoszenia BZP: 286220 - 2011; data zamieszczenia: 13.09.2011

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Szczecin
Wydział Rozwoju Miasta
pl. Armii Krajowej 1
70 - 465 Szczecin
woj. zachodniopomorskie
tel. 91 424 58 19, faks 91 424 58 20.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.pl, www.bip.um.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO - PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II I ZABUDOWY KWARTAŁÓW PRZYLEGŁYCH W REJONIE PLACU LOTNIKÓW I PLACU ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W SZCZECINIE.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie przez Uczestników konkursu koncepcji programowo - przestrzennej zabudowy i zagospodarowania terenu położonego w centralnej części Szczecina w rejonie ulic: Al. Papieża Jana Pawła II, Kaszubskiej, Małopolskiej, Obrońców Stalingradu, Pl. Żołnierza Polskiego i Al. Wyzwolenia oraz przeniesienie prawa do wybranej przez Sąd Konkursowy pracy konkursowej. Powierzchnia terenu objętego konkursem wynosi ok. 4,3 ha.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.23.00.00-9.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także w.w. podmioty występujące wspólnie, spełniające warunki określone w Regulaminie konkursu, zwane dalej Uczestnikami konkursu, oraz które złożą w odpowiednim terminie Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w Regulaminie. 2. O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy konkursu, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania wiedzy i doświadczenia, 2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu, 3) posiadania w składzie zespołu architekta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń lub urbanistę przynależnego do Okręgowej Izby Urbanistów (zaświadczenie / oświadczenie o wpisie na listę członków OIU). W przypadku Uczestnika mającego swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, równorzędne wykształcenie, wiedzę i doświadczenie, 4) braku wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1. ustawy PZP. 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć lub współpracować z Uczestnikami konkursu osoby, które: 1) wchodzą w skład Sądu Konkursowego, 2) biorą bezpośredni udział w organizowaniu konkursu, 3) są pracownikami Zamawiającego lub działają w konkursie, jako jego przedstawiciele oraz wszystkie inne osoby, które zgodnie z zapisami art.17 ustawy PZP podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Kompozycja przestrzenna, w tym umiejętność powiązania z układem istniejącym - 25
2. Wartość form architektonicznych w tworzeniu nowej jakości struktury zabudowy kwartałów - 25
3. Reprezentacyjność wykreowanej przestrzeni publicznej oraz jej powszechna dostępność - 25
4. Efektywność zagospodarowania terenu - 25

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 30.12.2011, godzina 15:30.
Miejsce: www.szczecin.pl/konkursy

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 26.09.2011, godzina 15:30.
Miejsce:
Wydział Rozwoju Miasta
Urząd Miasta Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
pok. nr 404
(wejście od ul. Odrowąża, w dniach pn. - pt. w godz. 8:00 - 15:30).

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Termin: Do dnia 07/12/2011 do godz. 15:30 (w przypadku przesyłki pocztowej liczy się termin dostarczenia jej do Organizatora konkursu).
Miejsce:
Wydział Rozwoju Miasta
Urząd Miasta Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
pok. nr 404
(wejście od ul. Odrowąża, w dniach pn. - pt. w godz. 8:00 - 15:30).

IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne:
1) I nagroda - 40 000,00 zł,
2) II nagroda - 30 000,00 zł,
3) III nagroda - 20 000,00 zł,
4) 3 wyróżnienia w wysokości po 5 000,00 zł, dla Uczestników, których prace zostaną wskazane przez Sąd Konkursowy.


Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie Uczestnika do udziału w konkursie

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w konkursie zgodnie z art. 22 oraz art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Uczestnika konkursu o związaniu Regulaminem Konkursu oraz akceptacji jego warunków

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o prawach autorskich

Załącznik nr 5 - Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej

Załącznik nr 6 - Karta identyfikacyjna

Regulamin konkursowy

Załączniki graficzne

Materiały pomocniczne do pobraniaWyjaśnienia treści SIWZ


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/09/13
udostępnił: Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Szczecin, wytworzono: 2011/09/13, odpowiedzialny/a: Karolina Oleksińska, wprowadził/a: Danuta Romanowicz, dnia: 2012/03/15 08:51:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Romanowicz 2012/03/15 08:51:40 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/12/27 07:44:59 modyfikacja wartości
Danuta Romanowicz 2011/12/16 11:49:58 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/12/15 14:37:53 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/12/15 14:36:12 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/12/15 14:30:53 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/12/15 14:28:42 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/12/15 14:25:27 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/12/15 10:59:55 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/12/15 10:55:09 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/12/15 10:52:27 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/12/15 10:51:16 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/12/15 10:39:36 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/12/15 10:36:03 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/12/07 13:51:23 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/12/07 13:49:38 modyfikacja wartości
Danuta Romanowicz 2011/11/28 13:32:24 modyfikacja wartości
Danuta Romanowicz 2011/10/11 11:52:51 modyfikacja wartości
Danuta Romanowicz 2011/10/10 10:15:52 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/09/15 08:42:52 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/09/15 08:39:45 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/09/14 10:27:04 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/09/14 10:07:56 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/09/14 10:05:44 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/09/14 10:03:06 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/09/14 09:59:32 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/09/14 08:34:08 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/09/13 15:02:49 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/09/13 14:28:51 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/09/13 10:52:46 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/09/13 10:49:10 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/09/13 10:47:00 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/09/13 10:46:03 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/09/13 10:43:29 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/09/13 10:41:32 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/09/13 10:40:04 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/09/13 10:32:48 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/09/12 15:07:18 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/09/12 14:59:30 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/09/12 14:52:41 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/09/12 14:50:47 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2011/09/12 14:49:07 nowa pozycja