Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 179/05 w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2005 r.

Data podpisania: 2005/04/12

Data wejścia w życie: 2005/04/12


 

ZARZĄDZENIE NR 179/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 12 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2005 r.

        Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148; Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121 poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135,Nr 272, poz.2703, oraz z 2005 r Nr 14 poz.114) oraz § 21 uchwały Nr XXXV/660/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie budżetu Miasta na 2005 rok zarządzam, co następuje:


§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków budżetowych Miasta Szczecina na 2005 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecina na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów i Biur wymienionych w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wz. Prezydenta Miasta        

Anna Nowak              
Zastępca Prezydenta        

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/08/30, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/30 08:41:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/30 08:41:01 nowa pozycja