Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 178/05 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2005 r.

Data podpisania: 2005/04/12

Data wejścia w życie: 2005/04/12


 

ZARZĄDZENIE NR 178/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 12 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2005 r.

        Na podstawie art. 128 ust 1 pkt 1 oraz art 126 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123 poz 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14 poz. 114), zarządzam, co następuje:


§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki własne o kwotę                                        1 614 671 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej z mocy ustaw o kwotę                                        40 950 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę                  225 525 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wz. Prezydenta Miasta        

Anna Nowak              
Zastępca Prezydenta        

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/08/29, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/29 14:34:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/29 14:34:52 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/29 14:32:54 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/29 14:32:37 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/29 14:32:19 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/29 14:27:54 nowa pozycja