Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 273/05 zmieniające Zarządzenie w sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów Teatru Letniego i kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Data podpisania: 2005/05/31

Data wejścia w życie: 2005/05/31


 

ZARZĄDZENIE NR 273/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 31 maja 2005 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów Teatru Letniego i kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.

        Na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXVI/673/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta uprawnień do ustalania zasad oraz wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów Teatru Letniego i kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych, w związku z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), zarządzam, co następuje:


    § 1. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów Teatru Letniego i kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, zm. Zarządzeniem Nr 96/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 16 marca 2004 r. zmieniającym Zarządzenie w sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów Teatru Letniego i kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, przyjmuje brzmienie jak załącznik do niniejszego Zarządzenia.

    § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik
do Zarządzenie Nr 273/05
Prezydenta Miasta Szczecina
dnia 31 maja 2005 r.


Stawki cen i opłat za korzystanie z kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie wynoszą:

I. Bilety wstępu na kąpieliska:

1. bilet normalny – 3,00 zł,
2. bilet ulgowy – 1,50 zł.
3. karnet wstępu na kąpieliska – 7 wejść, ważny od daty zakupu do końca danego miesiąca: 
    a) normalny – 18,00 zł, 
    b) ulgowy – 9,00 zł,
4. karnet wstępu na kąpieliska – 15 wejść, ważny od daty zakupu do końca sezonu: 
    a) normalny – 36,00 zł, 
    b) ulgowy – 18,00 zł,
5. karnet wstępu na kąpieliska – 30 wejść, ważny od daty zakupu do końca sezonu: 
    a) normalny – 63,00 zł, 
    b) ulgowy – 31,50 zł.

II. Wypożyczenie kajaku - 10,00 zł za 1 godzinę.

III. Dzierżawa gruntu pod działalność handlową i gastronomiczną (za 1m2):

1. w sezonie - minimum 65,00 zł miesięcznie,
2. poza sezonem na cele składowe - 9,00 zł miesięcznie.

 


udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2006/09/01, odpowiedzialny/a: Jakub Kujath, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/01 11:55:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/01 11:55:23 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/01 11:25:00 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/01 11:24:11 nowa pozycja