Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 56/05 zmieniające harmonogram dochodów i wydatków projektu budżetu Miasta Szczecina na 2005 rok

Data podpisania: 2005/01/26

Data wejścia w życie: 2005/01/26


 

ZARZĄDZENIE Nr 56/05
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 26 stycznia 2005 r.

zmieniające harmonogram dochodów i wydatków projektu budżetu Miasta Szczecina na 2005 rok

        Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.: Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz.U. z 2004 r.: Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703), zarządzam, co następuje:


§ 1. Załącznik Nr 1 i Nr 2 Zarządzenia Nr 584/04 Prezydenta Miasta Szczecina z 30.12.04 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków Projektu Budżetu Miasta na 2005 rok, (zm. Zarządzeniem Nr 18/05 z dnia 13 stycznia 2005r.), otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom właściwych Wydziałów (Biur).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/08/21, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/21 10:56:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/21 10:56:17 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/21 10:38:24 nowa pozycja