Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 742/05 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2005 r.

Data podpisania: 2005/12/30

Data wejścia w życie: 2005/12/30


ZARZĄDZENIE NR 742/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 30 grudnia 2005r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2005 r.

Na podstawie art. 128 ust 1 pkt 3 oraz art 126 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 121, poz.1264 ,Nr 123 poz 1291,Nr 210 poz.2135, Nr 273 poz.2703 oraz z 2005 r. Nr 14 poz.114, Nr 64 poz. 565, Nr 169 poz.1420), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody własne o kwotę 4 041 951 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Marian Jurczyk


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/19, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/19 09:43:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/19 09:43:56 nowa pozycja