Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 55/05 w sprawie zmiany uszczegółowienia projektu budżetu Miasta na 2005 r.

Data podpisania: 2005/01/26

Data wejścia w życie: 2005/01/26


 

ZARZĄDZENIE NR 55/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 26 stycznia 2005 r.

w sprawie zmiany uszczegółowienia projektu budżetu Miasta na 2005 r.

        Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148; Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz 1291, Nr 210 poz.2135, Nr 273 poz.2703) zarządzam, co następuje:


§ 1. Wprowadzam zmiany do uszczegółowienia projektu budżetu Miasta Szczecina na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta        

Marian Jurczyk          

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/08/21, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/21 10:26:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/21 10:26:54 nowa pozycja