Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 313/05 w sprawie składu osobowego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Data podpisania: 2005/06/20

Data wejścia w życie: 2005/06/20


 

ZARZĄDZENIE NR 313/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 20 czerwca 2005 r.

w sprawie składu osobowego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

        Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492) oraz § 1. ust. 3 i ust. 4. Zarządzenia nr312/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji zarządzam, co następuje :


§ 1. Powołuje się Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w składzie:

Przewodniczący:
1) mgr inż. arch. Zbigniew Becker

Członkowie:
2)  dr inż. arch. Helena Freino –  rekomendacja Towarzystwa Urbanistów Polskich i Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów
3)  mgr inż. arch. Stanisław Kondarewicz –  rekomendacja Stowarzyszenia Architektów Polskich
4)  mgr inż. Jan Konwiński –  rekomendacja Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
5)  prof. zw. dr inż. arch. Stanisław Latour
6)  mgr inż. arch. Maciej Płotkowiak –  rekomendacja Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
7)  dr inż. arch. Marek Sietnicki –  rekomendacja Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów
8)  dr inż. Ryszard Słojewski –  rekomendacja Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów
9)  mgr inż. arch. Agata Wierzchowska – Kustosz –  rekomendacja Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, wytworzono: 2006/09/07, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/07 12:46:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/07 12:46:44 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/07 12:27:25 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/07 12:24:41 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/07 12:21:54 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/07 12:19:32 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/07 12:18:09 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/07 12:15:25 nowa pozycja