Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 311/05 w sprawie odwołania członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Data podpisania: 2005/06/20

Data wejścia w życie: 2005/06/20


 

ZARZĄDZENIE NR 311/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 20 czerwca 2005 r.

w sprawie odwołania członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

        Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 zm. z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492) zarządzam, co następuje :


    § 1. Odwołuje się skład osobowy Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Szczecinie.

    § 2. Tracą moc:
1) Zarządzenie Nr 379/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10 września 2004 r.,
2) Zarządzenie Nr 533/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 6 grudnia 2004 r.,
3) Zarządzenie Nr 47/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 stycznia 2005 r.,
4) Zarządzenie Nr 51/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 stycznia 2005 r.,
5) Zarządzenie Nr 87/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 lutego 2005 r.,
6) Zarządzenie Nr 88/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 lutego 2005 r.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, wytworzono: 2006/09/07, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/07 11:57:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/07 11:57:21 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/07 10:43:58 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/07 10:43:32 nowa pozycja