Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 410/05 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta XLII/805/05 z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Szczecin na 2005 r.

Data podpisania: 2005/07/27

Data wejścia w życie: 2005/07/27


 

ZARZĄDZENIE NR 410/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 lipca 2005 r.

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta XLII/805/05 z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Szczecin na 2005 r.

        Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148; Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, nr 273 poz. 2703 oraz z 2005 Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565) zarządzam co następuje:


§ 1. Ustalam układ wykonawczy do uchwały Nr XLII/805/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Szczecin na 2005 r., zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2 i 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Wz. Prezydenta Miasta        

Anna Nowak                 
Zastępca Prezydenta        

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/09/13, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/13 14:10:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/13 14:10:00 nowa pozycja