Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 154/05 zmieniające harmonogram dochodów i wydatków projektu budżetu Miasta Szczecina na 2005 rok

Data podpisania: 2005/03/29

Data wejścia w życie: 2005/03/29


 

ZARZĄDZENIE Nr 154/05
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 29 marca 2005 r.

zmieniające harmonogram dochodów i wydatków projektu budżetu Miasta Szczecina na 2005 rok

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.: Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851, Dz.U. z 2004 r.: Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz.890,Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210 poz.2135, Nr 273 poz.2703, z 2005 r Nr 14 poz.114), zarządzam, co następuje:§ 1. Załącznik Nr 1 i Nr 2 Zarządzenia Nr 584/04 Prezydenta Miasta Szczecina z 30.12.04 r. w sprawie harmonogramu wydatków Projektu Budżetu Miasta na 2005 rok, (zm. Zarządzeniem Nr 18/05 z dnia 13 stycznia 2005r., zm. Zarządzeniem Nr 56/05 z dnia 24.01.2005r., zm. Zarządzeniem Nr 121/05 z dnia 28.02.2005r.), otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom właściwych Wydziałów (Biur).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta        

Marian Jurczyk           

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/08/28, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/28 15:20:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/28 15:20:02 nowa pozycja