Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 3/05 w sprawie powierzenia Zastępcy Prezydenta Miasta zadań do realizacji w imieniu Prezydenta Miasta Szczecina

Data podpisania: 2005/01/04

Data wejścia w życie: 2005/01/04


 

ZARZĄDZENIE NR 3/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 4 stycznia 2005 r.

w sprawie powierzenia Zastępcy Prezydenta Miasta zadań do realizacji w imieniu Prezydenta Miasta Szczecina.

        Na podstawie § 7 Zarządzenia Nr 2/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecina zarządzam, co następuje :


    § 1. Powierza się Panu JERZEMU KRAWCOWI – Zastępcy Prezydenta Miasta ds. polityki mieszkaniowej, gospodarowania mieniem oraz kultury fizycznej i sportu - do realizacji, zadanie związane z organizacją w roku 2007 regat The Tall Ship’ Races w Szczecinie. 

    § 2. Traci moc Zarządzenie Nr 462/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Prezydenta Miasta zadań do realizacji w imieniu Prezydenta Miasta Szczecina. 

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/08/18, odpowiedzialny/a: Beata Szychowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/18 11:15:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/18 11:15:18 nowa pozycja