Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 277/05 w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie

Data podpisania: 2005/05/31

Data wejścia w życie: 2005/05/31


 

ZARZĄDZENIE NR 277/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 31 maja 2005 r.

w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

        Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz § 13 ust.7 i § 15 Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319, z 2003r. Nr 69, poz. 636), zarządzam co następuje:


    § 1. Jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik nr 4 do Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, będącej załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1319, z 2003r. Dz. U. Nr 69, poz. 636) - rozbudowuje się dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie o nowe symbole i hasła klasyfikacyjne jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do
Zarządzenia Nr 277/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 31 maja 2005 r.

 

ROZSZERZENIE JEDNOLITEGO RZECZOWEGO WYKAZU AKT

DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZECINIE

L.p.

Symbole klasyfikacyjne

Hasła klasyfikacyjne

Kategoria archiwalna

Uwagi

 II
 stopnia
podziału
 III
 stopnia
podziału 
 IV
 stopnia
podziału 
 V
 stopnia
podziału 
 W komórce  macierzystej   W innych  komórkach 

1.

 

117

    Oświadczenia majątkowe

B-6

Bc

 

2.

 

435

    Realizacja stypendiów szkolnych      

3.

   

4350

  Postępowanie administracyjne o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium szkolnego

B-15

Bc

 

4.

   

4351

  Sprawy związanych z przyznawaniem stypendiów z funduszy unijnych

B-15

Bc

 

5.

   

4352

  Sprawozdania z realizacji stypendiów szkolnych

A

Bc

 

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/09/04, odpowiedzialny/a: Alicja Stańkowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/04 10:35:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/04 10:35:16 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/04 10:30:31 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/04 10:26:57 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/04 10:22:31 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/04 10:19:34 nowa pozycja