Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 725/05 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków projektu budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok

Data podpisania: 2005/12/23

Data wejścia w życie: 2006/01/01


ZARZĄDZENIE Nr 725/05
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 23 grudnia 2005 r.

w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków projektu budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391 i Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611,Dz.U. Nr 189, poz. 1851,z 2004 r.Dz.U.Nr 96 poz.874,Dz.U.Nr 19 poz 177,Dz.U.93, poz.890,Dz.U.Nr.121,poz.1264,Dz.U.123 poz.1291, Dz.U.210 poz. 2135), zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam harmonogram dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok.

1) Harmonogram dochodów budżetowych ustalam w szczegółowości do dysponentów i miesięcy zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Harmonogram wydatków budżetowych ustalam w szczegółowości do dysponentów i miesięcy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. Realizacja wydatków budżetowych nie może przekraczać kwot ustalonych w harmonogramie, o którym mowa w § 1 w układzie narastającym.

§3. Dyrektorzy wydziałów i Kierownicy biur Urzędu Miejskiego będący dysponentami środków budżetowych realizują dochody i wydatki budżetowe zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 1 i informują podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie.

§4.Nadzór nad realizacją harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych powierzam Dyrektorowi Wydziału Księgowości.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

Prezydent Miasta
Marian Jurczyk


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/19, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/19 09:22:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/19 09:22:08 nowa pozycja