Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2003 r.

Pełny Nr Uchwały: I/W/1/03

Data uchwalenia: 2003/01/10

Typ Aktu prawnego:  Apel Rady Miasta 


w sprawie SSA "Pogoń"


APEL Nr 1/03
Rady Miasta Szczecina
z dnia 10 stycznia 2003 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806)

Rada Miasta Szczecina zobowiązuje:

  1. Prezydenta Miasta do jak najszybszego przedstawienia Radzie projektu umów dzierżawy (lub rozwiązań alternatywnych) z SSĄ "Pogoń", zaparafowanych przez władze SSĄ POGOŃ i Prezydenta Miasta.
    Przekazanie tych projektów nastąpić powinno nie później niż w dniu 20 stycznia 2003 roku.
  2. Przewodniczącego Rady Miasta do bezzwłocznego zwołania drugiego posiedzenia rozpoczętej sesji wyjątkowej, natychmiast po otrzymaniu projektów umów, o których mowa.


Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
Jan Stopyra
 


Załączniki:


IV
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2016/09/12, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2016/09/12 10:49:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2016/09/12 10:49:42 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2016/09/12 10:40:28 nowa pozycja