Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2005 r.

Pełny Nr Uchwały: XXXVI/682/05

Data uchwalenia: 2005/03/30

Typ Aktu prawnego:  Uchwała Rady Miasta 


w sprawie odpłatności za nabycie prawa własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu nabycia prawa własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Szczecin, zabudowanych na cele mieszkaniowe


Wojewoda Zachodniopomorski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 04 maja 2005 r. stwierdził nieważność uchwały.


Lista załączników:


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem