Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 469/09 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków "Wyprawka szkolna"

Data podpisania: 2009/09/30

Data wejścia w życie: 2009/09/30


                                                                                        ZARZĄDZENIE NR 469/09
                                                                                       Prezydenta Miasta Szczecin 
                                                                                        z dnia 30 września 2009 r.zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2009/2010.         Na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 76, poz. 642) zarządzam, co następuje:        § 1. W zarządzeniu Nr 315/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2009/2010 przedłuża się termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej - § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2009/2010
w klasie I-III szkoły podstawowej, w klasie I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia, w klasie I gimnazjum, do dnia 30 października 2009 r.”

      § 2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. oświaty, aktów stanu cywilnego, ochrony praw konsumenckich, współpracy z radami osiedli oraz spraw morskich.

     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                                                                                               PREZYDENT MIASTA
                                                                                                                                                                                      Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/10/05, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Beata Trzos, dnia: 2009/10/05 11:46:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Trzos 2009/10/05 11:46:26 nowa pozycja