Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 553/09 w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2010 rok

Data podpisania: 2009/11/20

Data wejścia w życie: 2010/01/01


ZARZĄDZENIE NR 553/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 20 listopada 2009 r.

w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2010 rok    Na podstawie § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U Nr 135, poz.955) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustala się projekt planu finansowego na 2010 rok zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin w części dotyczącej zadań gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.§ 2. Ustala się projekt planu finansowego na 2010 rok zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
 

                                                                                                                                                                                                               Prezydent Miasta

                                                                                                                                                                                                                  Piotr Krzystek

 


udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2009/11/20, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2010/01/20 09:35:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2010/01/20 09:35:38 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2010/01/06 11:42:19 nowa pozycja