Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 379/09 w sprawie powołania Komisji konkursowej w konkursie ofert na realizatora programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom”.

Data podpisania: 2009/08/03

Data wejścia w życie: 2009/08/03


ZARZĄDZENIE NR 379/09
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 
Z DNIA 3 sierpnia 2009 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej w konkursie ofert na realizatora programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom”.

Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2009 r., w związku z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową zwaną dalej komisją w składzie:
Przewodniczący:
1) Małgorzata Olejnik – dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Członkowie:
2) Marta Giezek – główny specjalista Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
3) Wioletta Perzyńska – inspektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

§ 2. Zadaniem komisji, o której mowa w § 1 jest:
1) przeprowadzenie postępowania konkursowego, którego celem jest ocena ofert, które wpłynęły na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Szczecin na realizatora programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom” w 2009 roku,
2) wybór najkorzystniejszej oferty,
3) sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji,
4) przekazanie wyników postępowania konkursowego wraz z dokumentacją Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Komisja konkursowa przeprowadzi postępowanie konkursowe w dniu 10 sierpnia 2009 roku, otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Szczecin – wydział Zdrowie i Polityki Społecznej, pok.336 G.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2009/08/06, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Marta Giezek, dnia: 2009/08/06 10:18:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Giezek 2009/08/06 10:18:26 nowa pozycja