Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 103/09 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2009 r.

Data podpisania: 2009/03/13

Data wejścia w życie: 2009/03/13


ZARZĄDZENIE NR 103/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 13 marca 2009 r.w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2009 r.

    Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104; z 2005 roku Nr 169 poz.1420; z 2006 roku Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832; z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz 791, Nr 140 poz.984; z 2008 r. Dz.U.Nr 180, poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505; z 2009 r. Nr 19 poz. 100) ) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększa się się dochody i wydatki na zadania własne o kwotę                          1 251 469 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1,3.

§ 2. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikami Nr 2,4.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów
wymienionych w załączniku Nr 2,4.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2009/03/23, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2009/03/23 15:37:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2009/03/23 15:37:52 nowa pozycja