Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 521/09 w sprawie ustalenia składu Komisji Egzaminacyjnej, terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką

Data podpisania: 2009/11/02

Data wejścia w życie: 2009/11/02
Zarządzenie Nr 521/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 2 listopada 2009r.


w sprawie ustalenia składu Komisji Egzaminacyjnej, terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówkąNa podstawie § 1 ust. 1 i 2 Zarządzenia Nr 289/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 20 maja 2003r. w sprawie szczegółowych zasad powołania członków komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką oraz trybu jej pracy

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu w dniu 04.11.2009r. o godz. 1600 w siedzibie jednostki przeprowadzającej szkolenia – Translog Spółka z o.o. al. Wojska Polskiego 217 AB w, w składzie:
1) przewodniczący – Ewa Konecka – przedstawiciel Urzędu Miasta
2) członek – Roman Zaiło – przedstawiciel Urzędu Miasta
3) członek – Teresa Marzena Kałużyńska - przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji
4) członek – Andrzej Frydrykiewicz - przedstawiciel Euro Taxi
5) członek – Józef Suchecki - przedstawiciel Zrzeszenia Transportu Prywatnego

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2009/11/02, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Roman Zaiło, dnia: 2009/11/03 10:56:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Roman Zaiło 2009/11/03 10:56:03 nowa pozycja