Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 291/09 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2009/06/25

Data wejścia w życie: 2009/06/25


ZARZĄDZENIE NR 291/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162. poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327,
Nr 138, poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 ) zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazać nieodpłatnie na rzecz Zakładu Usług Komunalnych,
ul. Ku Słońcu 125 a, 70-080 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 1.

§ 2. Przekazać nieodpłatnie na rzecz Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego,
ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 2.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Promocji i Informacji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Biuro Promocji i Informacji, wytworzono: 2009/06/26, odpowiedzialny/a: Celina Skrobisz, wprowadził/a: Weronika Homis, dnia: 2009/06/26 10:25:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Weronika Homis 2009/06/26 10:25:01 nowa pozycja