Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 452/09 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Przygotowania Projektu pn.: „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie"

Data podpisania: 2009/09/17

Data wejścia w życie: 2009/09/17


Na podstawie art. 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 04 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam co następuje :

§ 1.1. Powołuję Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Jakuba Kujatha na Pełnomocnika ds. Przygotowania Projektu Indywidualnego pn.: „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie” ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Oś Priorytetowa VII. Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.3. Transport miejski w Obszarach Metropolitalnych.
2. Podstawę oraz zakres działania Pełnomocnika stanowi Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego nr POIS.7.3.186/09-00 zawarta w dniu 03 sierpnia 2009 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

§ 2. W przypadku nieobecności Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Jakuba Kujatha funkcję Pełnomocnika pełnił będzie Zastępca Dyrektora Biura Budżetu i Funduszy Pomocowych – Łukasz Pundyk.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2009/10/05, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Rafał Księżopolski, dnia: 2009/10/05 12:09:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Rafał Księżopolski 2009/10/05 12:09:21 nowa pozycja