Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 292/09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. stwierdzania zasadności przyjęcia rzeczy znalezionych

Data podpisania: 2009/06/25

Data wejścia w życie: 2009/06/25


ZARZĄDZENIE NR 292/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 czerwca 2009r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. stwierdzania zasadności przyjęcia rzeczy znalezionych

Na podstawie § 1 w związku z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz. 141 z 1991 r. Nr 36, poz. 156) oraz § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin  z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 602/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie powołania Zespołu ds. stwierdzania zasadności przyjęcia rzeczy znalezionych  (zm. Zarządzenie Nr 491/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 września 2007 r., zm. Zarządzenie Nr 266/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 maja 2005 r.,
zm. Zarządzenie Nr 648/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 listopada 2005 r.,
zm. Zarządzenie Nr 103/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2006 r.)
w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powołuje się Zespół ds. stwierdzania zasadności przyjęcia rzeczy znalezionych do Biura Obsługi Interesantów w składzie:
1) Agnieszka Klimek - Główny Specjalista w Biurze Obsługi Interesantów
2) Joanna Rećko - Inspektor w Biurze Obsługi Interesantów
3) Małgorzata Pilawska - Główny Specjalista w Biurze Obsługi Interesantów”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2009/06/30, odpowiedzialny/a: Lidia Matlak, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/06/30 09:28:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/06/30 09:28:52 nowa pozycja