Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 601/09 w sprawie ustalenia listy szkół publicznych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym i które otrzymają dotację w 2010 roku

Data podpisania: 2009/12/21

Data wejścia w życie: 2009/12/21


ZARZĄDZENIE Nr 601/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalenia listy szkół publicznych, dla których Miasto Szczecin nie jest
organem prowadzącym i które otrzymają dotację w 2010 roku

Na podstawie § 3 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXI/1137/06 Rady Miasta
Szczecin z dnia 11 września 2006 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla szkół publicznych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem
prowadzącym (zm. uchwała Nr LXII/1158/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 września 2006
r.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam listę dotowanych szkół publicznych, dla których Miasto Szczecin nie jest
organem prowadzacym, które złożyły wniosek o udzielenie dotacji na 2010 r., jak
w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXI/1137/06 Rady
Miasta Szczecin z dnia 11 września 2006 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla szkół publicznych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym
(zm. uchwała Nr LXII/1158/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 września 2006 r.) istnieje
konieczność ustalenia przez Prezydenta Miasta listy na 2010 rok dotowanych szkół
publicznych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym.
Lista zawiera wykaz publicznych szkół , które zgodnie z zapisem § 1, ust.1 załącznika
do wskazanej uchwały otrzymają dotację w 2010 roku oraz w wymaganym terminie złożyły
wniosek o jej udzielenie.
Spełnienie przez powyższe jednostki warunków określonych w przedmiotowej
uchwale oraz udzielenie im dotacji wynika z zapisu art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/12/31, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Jolanta Cętka-Sobotkiewicz, dnia: 2009/12/31 09:54:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jolanta Cętka-Sobotkiewicz 2009/12/31 09:54:55 nowa pozycja