Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 467/09 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr XXXIX/966/09 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok.

Data podpisania: 2009/09/29

Data wejścia w życie: 2009/09/29


ZARZĄDZENIE NR 467/09

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 29 września 2009 r.
w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr XXXIX/966/09 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok.

               Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217,1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832 z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984; z 2008 r. Dz.U.Nr 180, poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666) zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam układ wykonawczy do uchwały Nr XXXIX/966/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 r., zgodnie z załącznikami Nr 1-5 do zarządzenia.

§2.Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Kierownikom Biur wymienionych w załączniku Nr 2, 4, 5.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                                                                              Prezydent Miasta

                                                                                                                                                                                                                                  Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2009/09/29, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Monika Tomaszewska, dnia: 2009/10/19 13:43:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomaszewska 2009/10/19 13:43:39 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2009/10/19 13:24:55 nowa pozycja