Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 315/09 termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2009/2010

Data podpisania: 2009/06/30

Data wejścia w życie: 2009/06/30


                                                                                           ZARZĄDZENIE NR 315/09
                                                                                        Prezydenta Miasta Szczecin
                                                                                          z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2009/2010.

Na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 76, poz. 642) zarządzam, co następuje:


   § 1. Ustala się termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2009/2010 w klasie I-III szkoły podstawowej, w klasie I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie I gimnazjum, do dnia 3 września 2009 r.

    § 2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. oświaty, aktów stanu cywilnego, ochrony praw konsumenckich, współpracy z radami osiedli.

    § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 463/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia terminu złożenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom na zakup podręczników w roku szkolnym 2008/2009.

     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                                                                                          PREZYDENT MIASTA
                                                                                                                                                                                                Piotr Krzystek 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/07/02, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Beata Trzos, dnia: 2009/07/02 11:40:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Trzos 2009/07/02 11:40:33 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2009/07/02 11:39:08 nowa pozycja