Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 80/09 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2009 rok

Data podpisania: 2009/02/25

Data wejścia w życie: 2009/02/25


ZARZĄDZENIE NR 80/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 lutego 2009 r.


w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2009 rok
 

    Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z 2005 r. Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 ) zarządzam, co następuje:
§1.
Załączniki Nr 1 i 2 do Zarządzenia Nr 20/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2009 r. ( zmienionego Zarządzeniem Nr 34/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 3 lutego 2009r., Zarządzeniem nr 48/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 lutego 2009 r.) otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom właściwych Wydziałów (Biur).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2009/03/05, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2009/03/05 14:16:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2009/03/05 14:16:48 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2009/03/05 14:14:48 nowa pozycja