Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 413/09 w sprawie ustalenia składu Komisji Egzaminacyjnej, terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką

Data podpisania: 2009/08/21

Data wejścia w życie: 2009/08/21


Zarządzenie   Nr 413/09
Prezydenta  Miasta  Szczecin
z dnia 21 sierpnia 2009r.

w sprawie ustalenia składu Komisji Egzaminacyjnej, terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu  potwierdzającego  ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką

Na podstawie § 1 ust. 1 i 2 Zarządzenia Nr 289/03 Prezydenta Miasta Szczecina  z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad powołania członków komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką oraz trybu jej pracy  zarządzam,  co następuje:

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu w dniu 10 września 2009r.   o godz. 16.00 w siedzibie jednostki przeprowadzającej szkolenia – Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego pl. Kilińskiego 2 w Szczecinie  w składzie: 

1)      przewodniczący – Konecka Ewa  – przedstawiciel Urzędu Miasta Szczecin
2)      członek – Greszta Iwona – przedstawiciel Urzędu Miasta Szczecin
3)      członek - Marzena Kałużyńska  – przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji
4)      członek - Andrzej Frydrykiewicz – przedstawiciel Euro Taxi
5)      członek – Waldemar Wójcicki – przedstawiciel AutoTaxi

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2009/09/02, odpowiedzialny/a: Adraiana Brzeźniak-Misiuro, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/09/04 13:00:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/09/04 13:00:08 modyfikacja wartości
Ewa Konecka 2009/09/02 10:45:18 nowa pozycja