Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 2/09 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2009 rok

Data podpisania: 2009/01/05

Data wejścia w życie: 2009/01/05


ZARZĄDZENIE NR 2/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 05 stycznia 2009 r.w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2009 rok    Na podstawie § 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U Nr 135, poz.955) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustala się plan finansowy na 2009 rok zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin w części dotyczącej zadań gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.


§ 2. Ustala się plan finansowy na 2009 rok zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

                                                                                                                                               Prezydent Miasta

                                                                                                                                                 Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2009/01/14, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2009/01/14 15:39:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2009/01/14 15:39:46 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2009/01/14 15:33:21 nowa pozycja