Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 67/09 w sprawie powołania Zespołu ds. uzgodnień

Data podpisania: 2009/02/17

Data wejścia w życie: 2009/02/17ZARZĄDZENIE NR 67/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 17 lutego 2009 r.w sprawie powołania Zespołu ds. uzgodnień


Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin
(zm.: Zarządzenie Nr 329/07 z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 z dnia
31 października 2007 r., Zarządzenie Nr 622/07 z dnia 5 grudnia 2007 r., Zarządzenie Nr 81/08 z dnia 18 lutego 2008 r., Zarządzenie Nr 531/08 z dnia 1 grudnia 2008 r.) w związku z art. 30 ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1) zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Powołuję Zespół ds. uzgodnień w następującym składzie:

1) Alina Serdyńska - Przewodniczący Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty
2) Bartosz Raszkowski - Członek Kierownik Referatu
Ekonomiczno-Finansowego
w Wydziale Oświaty
3) Małgorzata Cis - Członek Główny Specjalista w Wydziale Oświaty
4) Stanisław Bąbolewski - Członek Główny Specjalista w Wydziale
Zdrowia i Polityki Społecznej

2. Zadaniem Zespołu o którym mowa w ust. 1 jest prowadzenie uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli w celu przygotowania projektu regulaminu określającego składniki wynagrodzenia nauczycieli.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta ds. oświaty, aktów stanu cywilnego, ochrony praw konsumenckich i współpracy z radami osiedli.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/02/18, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2009/02/18 12:09:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2009/02/18 12:09:12 nowa pozycja