Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 319/09 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Data podpisania: 2009/06/30

Data wejścia w życie: 2009/06/30


ZARZĄDZENIE NR 319/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Na podstawie art. 9g ust. 2 w zw. z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67 poz. 572) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załącznikach nr 1 do nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 319/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Dębicka Sylwia ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


1. Kołodziej Ewelina Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Uścinowicz-Lisowska Róża dyrektor /wicedyrektor/
4. Ławrynowicz Teresa ekspert - mgr inż. chemik, matematyka, informatyka

5. Sylwestrzak Małgorzata ekspert - mgr matematyki, kwalifikacje w zakresie ekologii i ochrony środowiska, informatyka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 319/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Siatkowska-Matuszak Ewelina ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
1. Kołodziej Ewelina Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Uścinowicz-Lisowska Róża dyrektor /wicedyrektor/
4. Główczyńska Irena ekspert - mgr wychowania fizycznego, kwalifikacje w zakresie fizjoterapii i masażu w odnowie biologicznej i rehabilitacji, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogika

5. Ławrynowicz Teresa ekspert - mgr inż. chemik, matematyka, informatyka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr  319/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca  2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Wojtkowski Robert ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
1. Kołodziej Ewelina Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Uścinowicz-Lisowska Róża dyrektor /wicedyrektor/
4. Główczyńska Irena ekspert - mgr wychowania fizycznego, kwalifikacje w zakresie fizjoterapii i masażu w odnowie biologicznej i rehabilitacji, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogika

5. Umiastowska Danuta Kazimiera ekspert - dr nauk kultury fizycznej, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 319/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Dmochowska Teresa ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Stempińska Grażyna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Głowacka Danuta dyrektor /wicedyrektor/
4. Ks. Offmański Andrzej Jerzy ekspert - dr teologii, mgr filologii polskiej, religia

5. Iwankiewicz Anna Marta ekspert - mgr teologii

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr 319/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Zdybicka Monika ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Stempińska Grażyna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Głowacka Danuta dyrektor /wicedyrektor/
4. Gisges Krystyna Mieczysława ekspert - mgr chemii

5. Ławrynowicz Teresa ekspert - mgr inż. chemik, matematyka, informatyka

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Nr 319/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Cichocka Magdalena ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
1. Stempińska Grażyna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Głowacka Danuta dyrektor /wicedyrektor/
4. Paszkiewicz Józefa ekspert - mgr filologii rosyjskiej, nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia
Nr 319/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Mentek Agnieszka ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kołodziej Ewelina Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Kwiatek Barbara dyrektor /wicedyrektor/
4. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

5. Paszkiewicz Józefa ekspert - mgr filologii rosyjskiej, nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia
Nr 319/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Szyntor-Bykowska Anna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kołodziej Ewelina Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Barabas Wiesława dyrektor /wicedyrektor/
4. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

5. Paszkiewicz Józefa ekspert - mgr filologii rosyjskiej, nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo

 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/07/02, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2009/07/14 13:57:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2009/07/14 13:57:50 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/14 13:32:04 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/14 13:30:13 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/14 13:28:16 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/14 13:26:10 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/14 13:24:18 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/14 13:22:27 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/14 13:20:35 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/02 09:31:05 nowa pozycja