Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 189/09 w sprawie ustalenia składu Komisji Egzaminacyjnej, terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką

Data podpisania: 2009/04/30

Data wejścia w życie: 2009/04/30


 

Zarządzenie  Nr189/09

Prezydenta  Miasta  Szczecin

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

 

 

w sprawie ustalenia składu Komisji Egzaminacyjnej, terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką

 

 

 

Na podstawie § 1 ust. 1 i 2 Zarządzenia Nr 289/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad powołania członków komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką oraz trybu jej pracy

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu w dniu 06.05.2009 r. o godz. 16.00 w siedzibie jednostki przeprowadzającej szkolenia – Translog Spółka z o.o. al. Wojska Polskiego 217 AB w, w składzie:

1) przewodniczący – Piotr Gonerko – przedstawiciel Urzędu Miasta

2) członek – Jolanta Bobrowska – przedstawiciel Urzędu Miasta

3) członek – Teresa Marzena Kałużyńska - przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji

4) członek – Andrzej Frydrykiewicz - przedstawiciel Euro Taxi

5) członek – Sławomir Eljaszewicz - przedstawiciel Super-Taxi Sp. z o.o.

 

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: BOI, wytworzono: 2009/04/30, odpowiedzialny/a: Adriana Brzeźniak-Misiuro, wprowadził/a: Jolanta Bobrowska, dnia: 2009/04/30 10:39:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jolanta Bobrowska 2009/04/30 10:39:10 nowa pozycja