Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 621/09 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2010 rok

Data podpisania: 2009/12/31

Data wejścia w życie: 2009/12/31


ZARZĄDZENIE NR 621/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 31 grudnia 2009 r.w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2010 rok


    Na podstawie art. 186 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249 poz.1832, z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984,z 2008 r.Nr 180 poz.1112 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu Miasta Szczecin na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem
Nr 1, 2, 3, 4, 5 do Zarządzenia."


§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz określonym dysponentom zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5 do Zarządzenia.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 roku.


                                                                                                                                                                                                  Prezydent Miasta

                                                                                                                                                                                                     Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2009/12/31, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2010/01/18 13:27:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2010/01/18 13:27:03 nowa pozycja